Ugrás a tartalomra

Symboly obce

Ezt a bejegyzést automatikus fordítással fordíthatja le.

Erb

V zelenom štíte z ostria strieborného položeného obráteného kosáka so zlatou rukoväťou vyrastajúce tri zlaté bezostné klasy na listnatých steblách, bočne odklonené. 

Pečať

Na odtlačku pečatidla z 19. storočia s elyptickým kruhopisom sa zachoval jediný doposiaľ známy obecný znak. Vyobrazený je na písomnosti zo 7. októbra 1875, ktorá sa nachádza v Mestskom archíve v Košiciach. Na odtlačku kruhopisu možno čítať BOLX x HELYSEG x PECSETYE. Centrálnu časť pečatidla tvoria dve na konci spojené ratolesti, lemeš a 4 pšeničné klasy. Ako uvádza prof. Jozef Novák v publikácii Slovenské mestské a obecné erby vyhotovenie pečatného poľa svedčí o tom, že typárium bolo realizované kovorytcom podľa staršej predlohy.