Ugrás a tartalomra

Közgyűlés

A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Boľ.

Cím

Közzétett

Mellékletek

Leírás

Návrh VZN o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt ďieťaťa v školách a školských zariadeniach

Mellékletek

Leírás

Návrh VZN č. 2/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku dieťa, žiaka a poslucháča v základnej umeleckej škole, jazykovej škole, materskej škole a školskom zariadení na rok 2023.

Mellékletek

Leírás

Všeobecné záväzné nariadenie obce Boľ č. ….. o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v školách a školských zariadeniach – Návrh

Mellékletek

Leírás

Návrh ! VZN o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia Obec Boľ č.2/2021 o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva na rok 2022