Közgyűlés

A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Boľ.

Cím

Közzétett

VZN č. 2/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku dieťa, žiaka a poslucháča v základnej umeleckej škole, jazykovej škole, materskej škole a školskom zariadení na rok 2023.

ID: 2/2022

15.12.2022

Mellékletek

Leírás

VZN č. 2/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku dieťa, žiaka a poslucháča v základnej umeleckej škole, jazykovej škole, materskej škole a školskom zariadení na rok 2023.

VZN číslo 3/2022

ID: 2022/3

15.12.2022

Mellékletek

Leírás

VZN číslo 3/2022 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v školách a školských zariadeniach

VZN č. 1/2022

ID: 2022/1

11.10.2022

Mellékletek

Leírás

VZN č. 1/2022 o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia Obec Boľ č.2/2021 o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva na rok 2022