Kötelező nyilvánosságra hozatal

A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Boľ.

Cím

Közzétett

IFOsoft – licenčná zmluva č. 20230111

ID: 2023/004 – IFOsoft verejná obchodná spoločnosť

67,20 €

2.2.2023

Hatálybalépés

Hatályosság ideje lejárt

Aláírás dátuma 16.1.2023

Összeg az ÁFÁ, DPH -val 67,20 €

DPH kulcs DPH 20%

Vevő Önkormányzat Boľ

Vevő - Cím Hlavná ulica 216/42, 076 53 Boľ

Vevő - ÁFA-azonosító 00331333

Beszállító IFOsoft verejná obchodná spoločnosť

Beszállító - székhely Sabinovská 36, 080 01 Prešov

Beszállító - IČO 31666108

Mellékletek

Leírás

IFOsoft – licenčná zmluva č. 20230111

Zmluva o dodaní tovarov podľa ustanovenia

ID: 2023/003 – NITRANET

14 982,00 €

31.1.2023

Hatálybalépés

Hatályosság ideje lejárt

Aláírás dátuma 23.1.2023

Összeg az ÁFÁ, DPH -val 14 982,00 €

DPH kulcs DPH 20%

Vevő Önkormányzat Boľ

Vevő - Cím Hlavná ulica 216/42, 076 53 Boľ

Vevő - ÁFA-azonosító 00331333

Beszállító NITRANET, s.r.o.

Beszállító - székhely Hornočermánska 55, 949 01 Nitra

Beszállító - IČO 36534633

Mellékletek

Leírás

Wifi pre teba v obci Boľ

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

ID: 2023/002 – Ministerstvo dopravy

15 000,00 €

18.1.2023

Hatálybalépés

Hatályosság ideje lejárt

Aláírás dátuma 18.1.2023

Összeg az ÁFÁ, DPH -val 15 000,00 €

DPH kulcs DPH 20%

Vevő Önkormányzat Boľ

Vevő - Cím Hlavná ulica 216/42, 076 53 Boľ

Vevő - ÁFA-azonosító 00331333

Beszállító Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Beszállító - székhely Námestie Slobody 6, 810 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Beszállító - IČO 30416094

Mellékletek

Leírás

Wifi pre Teba II

Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu

ID: 2023/001 – Východoslovenská energetika a.s.

9.1.2023

Hatálybalépés

Hatályosság ideje lejárt

Aláírás dátuma 5.1.2023

Összeg az ÁFÁ, DPH -val

DPH kulcs DPH 20%

Vevő Önkormányzat Boľ

Vevő - Cím Hlavná ulica 216/42, 076 53 Boľ

Vevő - ÁFA-azonosító 00331333

Beszállító Východoslovenská energetika a.s.

Beszállító - székhely Mlynská 31, 042 91 Košice

Beszállító - IČO 44483767

Mellékletek

Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb

ID: 2022/21 – Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

28.12.2022

Hatálybalépés

Hatályosság ideje lejárt

Aláírás dátuma 13.12.2022

Összeg az ÁFÁ, DPH -val

DPH kulcs DPH 20%

Vevő Önkormányzat Boľ

Vevő - Cím Hlavná ulica 216/42, 076 53 Boľ

Vevő - ÁFA-azonosító 00331333

Beszállító Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Beszállító - székhely Ulica Kollárova 8, 917 02 Trnava

Beszállító - IČO 42156424

Mellékletek

Leírás

Elektronická pečať

Zmluva o grantovom účte

ID: 2022/20 – Prima banka Slovensko a.s.

9.12.2022

Hatálybalépés

Hatályosság ideje lejárt

Aláírás dátuma 7.12.2022

Összeg az ÁFÁ, DPH -val

DPH kulcs DPH 20%

Vevő Önkormányzat Boľ

Vevő - Cím Hlavná ulica 216/42, 076 53 Boľ

Vevő - ÁFA-azonosító 00331333

Beszállító Prima banka Slovensko a.s.

Beszállító - székhely Hodžova 11, 010 11 Žilina

Beszállító - IČO 31575951

Mellékletek

Dodatok 1/2023 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

ID: 2022/19 – FÚRA s.r.o.

25.11.2022

Hatálybalépés

Hatályosság ideje lejárt

Aláírás dátuma 25.11.2022

Összeg az ÁFÁ, DPH -val

DPH kulcs DPH 20%

Vevő Önkormányzat Boľ

Vevő - Cím Hlavná ulica 216/42, 076 53 Boľ

Vevő - ÁFA-azonosító 00331333

Beszállító FÚRA s.r.o.

Beszállító - székhely Jantárová 1, 044 42 Rozhanovce

Beszállító - IČO 36211551

Mellékletek

Leírás

Dodatok 1/2023 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

ID: 2022/18 – Ing. Agáta Molnárová

800,00 €

16.11.2022

Hatálybalépés

Hatályosság ideje lejárt

Aláírás dátuma 9.11.2022

Összeg az ÁFÁ, DPH -val 800,00 €

DPH kulcs DPH 20%

Vevő Önkormányzat Boľ

Vevő - Cím Hlavná ulica 216/42, 076 53 Boľ

Vevő - ÁFA-azonosító 00331333

Beszállító Ing. Agáta Molnárová

Beszállító - székhely F. Rákócziho 38, 077 01 Kráľovský Chlmec

Beszállító - IČO 42105170

Mellékletek

Dohoda o preložke plynárenského zariadenia

ID: 2022/17 – SPP - distribúcia

4.11.2022

Hatálybalépés

Hatályosság ideje lejárt

Aláírás dátuma 31.10.2022

Összeg az ÁFÁ, DPH -val

DPH kulcs DPH 20%

Vevő Önkormányzat Boľ

Vevő - Cím Hlavná ulica 216/42, 076 53 Boľ

Vevő - ÁFA-azonosító 00331333

Beszállító SPP - distribúcia , a.s.

Beszállító - székhely Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

Beszállító - IČO 35910739

Mellékletek

Darovacia zmluva

ID: 2022/16 – Prvá stavebná sporiteľňa

31.10.2022

Hatálybalépés

Hatályosság ideje lejárt

Aláírás dátuma 31.10.2022

Összeg az ÁFÁ, DPH -val

DPH kulcs DPH 20%

Vevő Önkormányzat Boľ

Vevő - Cím Hlavná ulica 216/42, 076 53 Boľ

Vevő - ÁFA-azonosító 00331333

Beszállító Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.

Beszállító - székhely Bajkalská 30, 829 48 Bratislava

Beszállító - IČO 31335004

Mellékletek

Zmluva o zabezpečení hudobného vystúpenia

ID: 2022/15 – Béla Fedor

300,00 €

30.8.2022

Hatálybalépés

Hatályosság ideje lejárt

Aláírás dátuma 27.8.2022

Összeg az ÁFÁ, DPH -val 300,00 €

DPH kulcs DPH 20%

Vevő Önkormányzat Boľ

Vevő - Cím Hlavná ulica 216/42, 076 53 Boľ

Vevő - ÁFA-azonosító 00331333

Beszállító Béla Fedor

Beszállító - székhely

Beszállító - IČO

Mellékletek

Zmluva o zabezpečení hudobného vystúpenia

ID: 2022/14 – Angela Csarnakovicsová

100,00 €

30.8.2022

Hatálybalépés

Hatályosság ideje lejárt

Aláírás dátuma 27.8.2022

Összeg az ÁFÁ, DPH -val 100,00 €

DPH kulcs DPH 20%

Vevő Önkormányzat Boľ

Vevő - Cím Hlavná ulica 216/42, 076 53 Boľ

Vevő - ÁFA-azonosító 00331333

Beszállító Angela Csarnakovicsová

Beszállító - székhely

Beszállító - IČO

Mellékletek

Leírás

Bazsarózsa – spevácky zbor