Kötelező nyilvánosságra hozatal

A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Boľ.

Felirat

Közzétett

Zmluva o zabezpečení hudobného vystúpenia

ID: 2022/15 – Béla Fedor

300,00 €

30.8.2022

Hatálybalépés

Vége a hatékonyság

Aláírás dátuma 27.8.2022

Összeg az ÁFÁ-ból 300,00 €

ÁFA kulcs DPH 20%

Vevő Önkormányzat Boľ

Vevő - Cím Hlavná ulica 216/42, 076 53 Boľ

Vevő - ÁFA-azonosító 00331333

Vállalkozó Béla Fedor

Vállalkozó - Rezidencia

Vállalkozó - IČO

Mellékletek

Zmluva o zabezpečení hudobného vystúpenia

ID: 2022/14 – Angela Csarnakovicsová

100,00 €

30.8.2022

Hatálybalépés

Vége a hatékonyság

Aláírás dátuma 27.8.2022

Összeg az ÁFÁ-ból 100,00 €

ÁFA kulcs DPH 20%

Vevő Önkormányzat Boľ

Vevő - Cím Hlavná ulica 216/42, 076 53 Boľ

Vevő - ÁFA-azonosító 00331333

Vállalkozó Angela Csarnakovicsová

Vállalkozó - Rezidencia

Vállalkozó - IČO

Mellékletek

Leírás

Bazsarózsa – spevácky zbor

Zmluva o zabezpečení hudobného vystúpenia

ID: 2022/13 – Viola Orgovánová

100,00 €

30.8.2022

Hatálybalépés

Vége a hatékonyság

Aláírás dátuma 27.8.2022

Összeg az ÁFÁ-ból 100,00 €

ÁFA kulcs DPH 20%

Vevő Önkormányzat Boľ

Vevő - Cím Hlavná ulica 216/42, 076 53 Boľ

Vevő - ÁFA-azonosító 00331333

Vállalkozó Viola Orgovánová

Vállalkozó - Rezidencia

Vállalkozó - IČO

Mellékletek

Leírás

Őszirózsák – spevácky zbor

Zmluva o zabezpečení hudobného vystúpenia

ID: 2022/12 – Tóth István

250,00 €

30.8.2022

Hatálybalépés

Vége a hatékonyság

Aláírás dátuma 27.8.2022

Összeg az ÁFÁ-ból 250,00 €

ÁFA kulcs DPH 20%

Vevő Önkormányzat Boľ

Vevő - Cím Hlavná ulica 216/42, 076 53 Boľ

Vevő - ÁFA-azonosító 00331333

Vállalkozó Tóth István

Vállalkozó - Rezidencia

Vállalkozó - IČO

Mellékletek

Leírás

Sarkantyús Néptánc Egyesület

Zmluva o zabezpečení hudobného vystúpenia

ID: 2022/11 – Floriána Zamatocká

400,00 €

30.8.2022

Hatálybalépés

Vége a hatékonyság

Aláírás dátuma 27.8.2022

Összeg az ÁFÁ-ból 400,00 €

ÁFA kulcs DPH 20%

Vevő Önkormányzat Boľ

Vevő - Cím Hlavná ulica 216/42, 076 53 Boľ

Vevő - ÁFA-azonosító 00331333

Vállalkozó Floriána Zamatocká

Vállalkozó - Rezidencia

Vállalkozó - IČO

Mellékletek

Zmluva o dielo 3/2022

ID: 2022/10 – Attila Hires - STAVEBNÁ ČINNOSŤ

91 665,77 €

8.8.2022

Hatálybalépés

Vége a hatékonyság

Aláírás dátuma 5.8.2022

Összeg az ÁFÁ-ból 91 665,77 €

ÁFA kulcs DPH 20%

Vevő Önkormányzat Boľ

Vevő - Cím Hlavná ulica 216/42, 076 53 Boľ

Vevő - ÁFA-azonosító 00331333

Vállalkozó Attila Hires - STAVEBNÁ ČINNOSŤ

Vállalkozó - Rezidencia P.O.Hviezdoslava 20, 079 01 Veľké Kapušany

Vállalkozó - IČO 40010007

Mellékletek

Zmluva o výpožičke materiálu civilnej ochrany č. CO-9/2022-TV

ID: 2022/9 – Okresný úrad Trebišov

24.6.2022

Hatálybalépés

Vége a hatékonyság

Aláírás dátuma 23.6.2022

Összeg az ÁFÁ-ból

ÁFA kulcs Nem fizető áfa

Vevő Önkormányzat Boľ

Vevő - Cím Hlavná ulica 216/42, 076 53 Boľ

Vevő - ÁFA-azonosító 00331333

Vállalkozó Okresný úrad Trebišov

Vállalkozó - Rezidencia M.R. Štefánika 1161/184, 075 01 Trebišov

Vállalkozó - IČO 00151866

Mellékletek

Zmluva č. 23/2022/2337

ID: 2022/8 – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

1 400,00 €

20.6.2022

Hatálybalépés 15.6.2022

Vége a hatékonyság 31.12.2022

Aláírás dátuma 14.6.2022

Összeg az ÁFÁ-ból 1 400,00 €

ÁFA kulcs Nem fizető áfa

Vevő MV SR

Vevő - Cím Pribinova 2, 812 72 Bratislava

Vevő - ÁFA-azonosító 00151866

Vállalkozó Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Vállalkozó - Rezidencia Pribinova 2, 812 72 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Vállalkozó - IČO 00151866

Mellékletek

Leírás

Zmluva č. 23/2022/2337 o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu SR na rok 2022 na výkon prác na vojnových hroboch

Kolektívna zmluva

ID: 2022/7 – Sloves

9.6.2022

Hatálybalépés

Vége a hatékonyság

Aláírás dátuma 8.6.2022

Összeg az ÁFÁ-ból

ÁFA kulcs DPH 20%

Vevő Önkormányzat Boľ

Vevő - Cím Hlavná ulica 216/42, 076 53 Boľ

Vevő - ÁFA-azonosító 00331333

Vállalkozó Sloves

Vállalkozó - Rezidencia

Vállalkozó - IČO 22664980

Mellékletek

Dodatok 1/2022 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

ID: 2022/6 – FÚRA s.r.o.

24.5.2022

Hatálybalépés

Vége a hatékonyság

Aláírás dátuma 23.5.2022

Összeg az ÁFÁ-ból

ÁFA kulcs DPH 20%

Vevő Önkormányzat Boľ

Vevő - Cím Hlavná ulica 216/42, 076 53 Boľ

Vevő - ÁFA-azonosító 00331333

Vállalkozó FÚRA s.r.o.

Vállalkozó - Rezidencia SNP 77, 044 42 Rozhanovce

Vállalkozó - IČO 36211451

Mellékletek

Zmluva o vytvorení systému na hromadné rozosielanie SMS správ, e-mailov a upozornení do aplikácií určený pre obce a ich obyvateľov

ID: 2022/5 – Alphabet group s.r.o.

3.3.2022

Hatálybalépés

Vége a hatékonyság

Aláírás dátuma 3.3.2022

Összeg az ÁFÁ-ból

ÁFA kulcs Nem fizető áfa

Vevő Önkormányzat Boľ

Vevő - Cím Hlavná ulica 216/42, 076 53 Boľ

Vevő - ÁFA-azonosító 00331333

Vállalkozó Alphabet group s.r.o.

Vállalkozó - Rezidencia Strojárenská 3426/11C, 040 01 Košice

Vállalkozó - IČO 53056043

Mellékletek

Zmluva o vytvorení aplikácie pre inteligentné telefóny určená pre obce a ich obyvateľov

ID: 2022/4 – Alphabet group s.r.o.

3.3.2022

Hatálybalépés

Vége a hatékonyság

Aláírás dátuma 3.3.2022

Összeg az ÁFÁ-ból

ÁFA kulcs Nem fizető áfa

Vevő Önkormányzat Boľ

Vevő - Cím Hlavná ulica 216/42, 076 53 Boľ

Vevő - ÁFA-azonosító 00331333

Vállalkozó Alphabet group s.r.o.

Vállalkozó - Rezidencia Strojárenská 3426/11C, 040 01 Košice

Vállalkozó - IČO 53056043

Mellékletek