Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Boľ na II. polrok 2022

Zverejnené
13. mája 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
13. mája 2022 − 30. júna 2022
Kategória

Prílohy