Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva

Balogh Alexander

Zástupca starostu

Boruch Vojtech

Poslanec

Geriová Eleonóra, DiS.art

Poslanec

Kastélyová Katarína

Poslanec

Nagy Csaba

Poslanec

Sačko Tibor

Poslanec

Volenský Ján

Poslanec

Zverejnené 26. októbra 2021.
Upravené 2. novembra 2021.