Povinné zverejňovanie

A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Boľ.

Cím

Közzétett

Rozhodnutie – LIFE IP NATURA 2000 SVK – Revitalizácia mŕtvych ramien Tice

ID: 2022/01

30.8.2022

Mellékletek

Leírás

Rozhodnutie – LIFE IP NATURA 2000 SVK – Revitalizácia mŕtvych ramien Tice