VZN číslo 3/2022

Közzétett
15. december 2022
Közzétéve a hivatali hirdetőtáblán
15. december 2022 − 30. december 2022
Kategória

VZN číslo 3/2022 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v školách a školských zariadeniach

Részletek

Dokumentum ID: 2022/3

Mellékletek