VZN č. 2/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku dieťa, žiaka a poslucháča v základnej umeleckej škole, jazykovej škole, materskej škole a školskom zariadení na rok 2023.

Közzétett
15. december 2022
Közzétéve a hivatali hirdetőtáblán
15. december 2022 − 31. december 2022
Kategória

VZN č. 2/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku dieťa, žiaka a poslucháča v základnej umeleckej škole, jazykovej škole, materskej škole a školskom zariadení na rok 2023.

Részletek

Dokumentum ID: 2/2022

Mellékletek