VZN č.2/2021 o určení výšky FP na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva na rok 2022

Közzétett
14. december 2021
Kategória

Részletek

Dokumentum ID: 2021/2

Mellékletek