VZN č.2-2020 o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva na rok 2020

Közzétett
31. augusztus 2020
Kategória

Mellékletek