VZN č. 1/2022

Közzétett
11. október 2022
Közzétéve a hivatali hirdetőtáblán
29. szeptember 2022 − 14. október 2022
Kategória

VZN č. 1/2022 o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia Obec Boľ č.2/2021 o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva na rok 2022

Részletek

Dokumentum ID: 2022/1

Mellékletek