Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce zo dňa 30.11.2018

Közzétett
30. november 2018
Kategória

Mellékletek