Ugrás a tartalomra

Uznesenia z 5 zasadnutia OcZ zo dňa 12.06.2019