Uznesenia z 21-ho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Boľ zo dňa 04.05.2021

Közzétett
31. május 2021
Kategória

Mellékletek