Uznesenia z 2-ho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce BOĽ zo dňa 14.12.2022

Közzétett
29. december 2022
Kategória

Mellékletek