Uznesenia z 10-ho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce BOĽ zo dňa 22.01.2020

Közzétett
31. január 2020
Kategória

Mellékletek