Ugrás a tartalomra

Uznesenia č. 1-5/2022 z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Boli zo dňa 24.11.2022