Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Boľ.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Zmluva o výpožičke

ID: 2020/13 – Štatistický úrad

4.12.2020

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 4.12.2020

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Boľ

Objednávateľ - Sídlo Hlavná ulica 216/42, 076 53 Boľ

Objednávateľ - IČO 00331333

Dodávateľ Štatistický úrad

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

ID: 2020/12 – MF SR

5.11.2020

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 5.11.2020

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Boľ

Objednávateľ - Sídlo Hlavná ulica 216/42, 076 53 Boľ

Objednávateľ - IČO 00331333

Dodávateľ MF SR

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Kúpna zmluva

ID: 2020/11 – Obec Boľ

17.9.2020

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 17.9.2020

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Boľ

Objednávateľ - Sídlo Hlavná ulica 216/42, 076 53 Boľ

Objednávateľ - IČO 00331333

Dodávateľ Obec Boľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o dielo

ID: 2020/10 – Stavban

24.8.2020

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 24.8.2020

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Boľ

Objednávateľ - Sídlo Hlavná ulica 216/42, 076 53 Boľ

Objednávateľ - IČO 00331333

Dodávateľ Stavban

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu

ID: 2020/9 – Innogy

17.7.2020

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 17.7.2020

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Boľ

Objednávateľ - Sídlo Hlavná ulica 216/42, 076 53 Boľ

Objednávateľ - IČO 00331333

Dodávateľ Innogy

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Kúpna zmluva

ID: 2020/8 – Obec Boľ

2.7.2020

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 2.7.2020

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Boľ

Objednávateľ - Sídlo Hlavná ulica 216/42, 076 53 Boľ

Objednávateľ - IČO 00331333

Dodávateľ Obec Boľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o poskytnutí návratnej finančnej pomoci na úhradu nákladov pohrebu

ID: 2020/7 – Obec Boľ

2.7.2020

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 2.7.2020

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Boľ

Objednávateľ - Sídlo Hlavná ulica 216/42, 076 53 Boľ

Objednávateľ - IČO 00331333

Dodávateľ Obec Boľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu

ID: 2020/6 – Fúra

8.6.2020

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 8.6.2020

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Boľ

Objednávateľ - Sídlo Hlavná ulica 216/42, 076 53 Boľ

Objednávateľ - IČO 00331333

Dodávateľ Fúra

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva pracovná zdravotná služba č. ZD12 2006030701

ID: 2020/5 – Partners BS sro

3.6.2020

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 3.6.2020

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Boľ

Objednávateľ - Sídlo Hlavná ulica 216/42, 076 53 Boľ

Objednávateľ - IČO 00331333

Dodávateľ Partners BS sro

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dohoda č. 20/45/054/126

ID: 2020/4 – ÚPSVaR

26.2.2020

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 21.2.2020

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Boľ

Objednávateľ - Sídlo Hlavná ulica 216/42, 076 53 Boľ

Objednávateľ - IČO 00331333

Dodávateľ ÚPSVaR

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dodatok č.3 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

ID: 2020/3 – Natur - Pack

26.2.2020

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 26.2.2020

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Boľ

Objednávateľ - Sídlo Hlavná ulica 216/42, 076 53 Boľ

Objednávateľ - IČO 00331333

Dodávateľ Natur - Pack

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

ID: 2020/2 – Fúra

26.2.2020

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 26.2.2020

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Boľ

Objednávateľ - Sídlo Hlavná ulica 216/42, 076 53 Boľ

Objednávateľ - IČO 00331333

Dodávateľ Fúra

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy