Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Boľ.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Zmluva o poskytnutí peňažných prostriedkov č. 47/2021

ID: 2021/8 – Nadácia Allianz

11.10.2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 11.10.2021

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Boľ

Objednávateľ - Sídlo Hlavná ulica 216/42, 076 53 Boľ

Objednávateľ - IČO 00331333

Dodávateľ Nadácia Allianz

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o inzercii

ID: 2021/7 – Region Press

10.8.2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 10.8.2021

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Boľ

Objednávateľ - Sídlo Hlavná ulica 216/42, 076 53 Boľ

Objednávateľ - IČO 00331333

Dodávateľ Region Press

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

ID: 2021/6 – Telekom

30.7.2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 30.7.2021

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Boľ

Objednávateľ - Sídlo Hlavná ulica 216/42, 076 53 Boľ

Objednávateľ - IČO 00331333

Dodávateľ Telekom

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dodatok 2/2021 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi na zber jedlých olejov a tukov

ID: 2021/5 – Fúra

28.7.2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 28.7.2021

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Boľ

Objednávateľ - Sídlo Hlavná ulica 216/42, 076 53 Boľ

Objednávateľ - IČO 00331333

Dodávateľ Fúra

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o dielo

ID: 2021/4 – Attila Hires - Stavebná činnosť

16.7.2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 16.7.2021

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Boľ

Objednávateľ - Sídlo Hlavná ulica 216/42, 076 53 Boľ

Objednávateľ - IČO 00331333

Dodávateľ Attila Hires - Stavebná činnosť

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Príloha č.2 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu

ID: 2021/3 – Fúra

8.4.2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 8.4.2021

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Boľ

Objednávateľ - Sídlo Hlavná ulica 216/42, 076 53 Boľ

Objednávateľ - IČO 00331333

Dodávateľ Fúra

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dodatok č.1 k zmluve o výpožičke

ID: 2021/2 – Štatistický úrad

17.3.2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 17.3.2021

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Boľ

Objednávateľ - Sídlo Hlavná ulica 216/42, 076 53 Boľ

Objednávateľ - IČO 00331333

Dodávateľ Štatistický úrad

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dodatok 1/2021 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi na vývoz nebezpečného odpadu

ID: 2021/1 – Fúra

12.1.2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 12.1.2021

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Boľ

Objednávateľ - Sídlo Hlavná ulica 216/42, 076 53 Boľ

Objednávateľ - IČO 00331333

Dodávateľ Fúra

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dohoda č. 20/45/010/54

ID: 2020/17 – ÚPSVaR

18.12.2020

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 16.12.2020

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Boľ

Objednávateľ - Sídlo Hlavná ulica 216/42, 076 53 Boľ

Objednávateľ - IČO 00331333

Dodávateľ ÚPSVaR

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov

ID: 2020/16 – Elekos

18.12.2020

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 18.12.2020

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Boľ

Objednávateľ - Sídlo Hlavná ulica 216/42, 076 53 Boľ

Objednávateľ - IČO 00331333

Dodávateľ Elekos

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dohoda č. 20/45/012/64

ID: 2020/15 – ÚPSVaR

16.12.2020

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 16.12.2020

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Boľ

Objednávateľ - Sídlo Hlavná ulica 216/42, 076 53 Boľ

Objednávateľ - IČO 00331333

Dodávateľ ÚPSVaR

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

ID: 2020/14 – A.Molnárová

4.12.2020

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 30.11.2020

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Boľ

Objednávateľ - Sídlo Hlavná ulica 216/42, 076 53 Boľ

Objednávateľ - IČO 00331333

Dodávateľ A.Molnárová

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy