Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Boľ.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Dodatok 1/2021 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi na vývoz nebezpečného odpadu

ID: 2021/1 – Fúra

12.1.2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 12.1.2021

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Boľ

Objednávateľ - Sídlo Hlavná ulica 216/42, 076 53 Boľ

Objednávateľ - IČO 00331333

Dodávateľ Fúra

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dohoda č. 20/45/010/54

ID: 2020/17 – ÚPSVaR

18.12.2020

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 16.12.2020

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Boľ

Objednávateľ - Sídlo Hlavná ulica 216/42, 076 53 Boľ

Objednávateľ - IČO 00331333

Dodávateľ ÚPSVaR

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov

ID: 2020/16 – Elekos

18.12.2020

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 18.12.2020

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Boľ

Objednávateľ - Sídlo Hlavná ulica 216/42, 076 53 Boľ

Objednávateľ - IČO 00331333

Dodávateľ Elekos

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dohoda č. 20/45/012/64

ID: 2020/15 – ÚPSVaR

16.12.2020

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 16.12.2020

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Boľ

Objednávateľ - Sídlo Hlavná ulica 216/42, 076 53 Boľ

Objednávateľ - IČO 00331333

Dodávateľ ÚPSVaR

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

ID: 2020/14 – A.Molnárová

4.12.2020

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 30.11.2020

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Boľ

Objednávateľ - Sídlo Hlavná ulica 216/42, 076 53 Boľ

Objednávateľ - IČO 00331333

Dodávateľ A.Molnárová

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o výpožičke

ID: 2020/13 – Štatistický úrad

4.12.2020

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 4.12.2020

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Boľ

Objednávateľ - Sídlo Hlavná ulica 216/42, 076 53 Boľ

Objednávateľ - IČO 00331333

Dodávateľ Štatistický úrad

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

ID: 2020/12 – MF SR

5.11.2020

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 5.11.2020

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Boľ

Objednávateľ - Sídlo Hlavná ulica 216/42, 076 53 Boľ

Objednávateľ - IČO 00331333

Dodávateľ MF SR

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Kúpna zmluva

ID: 2020/11 – Obec Boľ

17.9.2020

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 17.9.2020

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Boľ

Objednávateľ - Sídlo Hlavná ulica 216/42, 076 53 Boľ

Objednávateľ - IČO 00331333

Dodávateľ Obec Boľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o dielo

ID: 2020/10 – Stavban

24.8.2020

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 24.8.2020

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Boľ

Objednávateľ - Sídlo Hlavná ulica 216/42, 076 53 Boľ

Objednávateľ - IČO 00331333

Dodávateľ Stavban

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu

ID: 2020/9 – Innogy

17.7.2020

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 17.7.2020

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Boľ

Objednávateľ - Sídlo Hlavná ulica 216/42, 076 53 Boľ

Objednávateľ - IČO 00331333

Dodávateľ Innogy

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Kúpna zmluva

ID: 2020/8 – Obec Boľ

2.7.2020

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 2.7.2020

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Boľ

Objednávateľ - Sídlo Hlavná ulica 216/42, 076 53 Boľ

Objednávateľ - IČO 00331333

Dodávateľ Obec Boľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o poskytnutí návratnej finančnej pomoci na úhradu nákladov pohrebu

ID: 2020/7 – Obec Boľ

2.7.2020

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 2.7.2020

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Boľ

Objednávateľ - Sídlo Hlavná ulica 216/42, 076 53 Boľ

Objednávateľ - IČO 00331333

Dodávateľ Obec Boľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy