Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Boľ.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 31.10.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Boľ

Objednávateľ - Sídlo Hlavná ulica 216/42, 076 53 Boľ

Objednávateľ - IČO 00331333

Dodávateľ Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.

Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 30, 829 48 Bratislava

Dodávateľ - IČO 31335004

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 27.8.2022

Suma s DPH 300,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Boľ

Objednávateľ - Sídlo Hlavná ulica 216/42, 076 53 Boľ

Objednávateľ - IČO 00331333

Dodávateľ Béla Fedor

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 27.8.2022

Suma s DPH 100,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Boľ

Objednávateľ - Sídlo Hlavná ulica 216/42, 076 53 Boľ

Objednávateľ - IČO 00331333

Dodávateľ Angela Csarnakovicsová

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Bazsarózsa – spevácky zbor

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 27.8.2022

Suma s DPH 100,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Boľ

Objednávateľ - Sídlo Hlavná ulica 216/42, 076 53 Boľ

Objednávateľ - IČO 00331333

Dodávateľ Viola Orgovánová

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Őszirózsák – spevácky zbor

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 27.8.2022

Suma s DPH 250,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Boľ

Objednávateľ - Sídlo Hlavná ulica 216/42, 076 53 Boľ

Objednávateľ - IČO 00331333

Dodávateľ Tóth István

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Sarkantyús Néptánc Egyesület

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 27.8.2022

Suma s DPH 400,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Boľ

Objednávateľ - Sídlo Hlavná ulica 216/42, 076 53 Boľ

Objednávateľ - IČO 00331333

Dodávateľ Floriána Zamatocká

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 5.8.2022

Suma s DPH 91 665,77 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Boľ

Objednávateľ - Sídlo Hlavná ulica 216/42, 076 53 Boľ

Objednávateľ - IČO 00331333

Dodávateľ Attila Hires - STAVEBNÁ ČINNOSŤ

Dodávateľ - Sídlo P.O.Hviezdoslava 20, 079 01 Veľké Kapušany

Dodávateľ - IČO 40010007

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 23.6.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Boľ

Objednávateľ - Sídlo Hlavná ulica 216/42, 076 53 Boľ

Objednávateľ - IČO 00331333

Dodávateľ Okresný úrad Trebišov

Dodávateľ - Sídlo M.R. Štefánika 1161/184, 075 01 Trebišov

Dodávateľ - IČO 00151866

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 15.6.2022

Koniec účinnosti 31.12.2022

Dátum podpísania 14.6.2022

Suma s DPH 1 400,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ MV SR

Objednávateľ - Sídlo Pribinova 2, 812 72 Bratislava

Objednávateľ - IČO 00151866

Dodávateľ Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Dodávateľ - Sídlo Pribinova 2, 812 72 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 00151866

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Zmluva č. 23/2022/2337 o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu SR na rok 2022 na výkon prác na vojnových hroboch

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 8.6.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Boľ

Objednávateľ - Sídlo Hlavná ulica 216/42, 076 53 Boľ

Objednávateľ - IČO 00331333

Dodávateľ Sloves

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 22664980

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 23.5.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Boľ

Objednávateľ - Sídlo Hlavná ulica 216/42, 076 53 Boľ

Objednávateľ - IČO 00331333

Dodávateľ FÚRA s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo SNP 77, 044 42 Rozhanovce

Dodávateľ - IČO 36211451

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 3.3.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Boľ

Objednávateľ - Sídlo Hlavná ulica 216/42, 076 53 Boľ

Objednávateľ - IČO 00331333

Dodávateľ Alphabet group s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Strojárenská 3426/11C, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO 53056043

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy