Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Boľ.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Kúpna zmluva

ID: 2021/13 – Obec Boľ / Oskár Takács

20.12.2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 20.12.2021

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Boľ

Objednávateľ - Sídlo Hlavná ulica 216/42, 076 53 Boľ

Objednávateľ - IČO 00331333

Dodávateľ Obec Boľ / Oskár Takács

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dohoda č.21/45/012/55

ID: 2021/12 – ÚPSVaR

20.12.2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 20.12.2021

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Boľ

Objednávateľ - Sídlo Hlavná ulica 216/42, 076 53 Boľ

Objednávateľ - IČO 00331333

Dodávateľ ÚPSVaR

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dohoda č.21/45/010/18

ID: 2021/11 – ÚPSVaR

20.12.2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 20.12.2021

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Boľ

Objednávateľ - Sídlo Hlavná ulica 216/42, 076 53 Boľ

Objednávateľ - IČO 00331333

Dodávateľ ÚPSVaR

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

ID: 2021/10 – A.Molnárová

25.11.2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 7.11.2021

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Boľ

Objednávateľ - Sídlo Hlavná ulica 216/42, 076 53 Boľ

Objednávateľ - IČO 00331333

Dodávateľ A.Molnárová

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa

ID: 2021/9 – Osobnyudaj.sk

25.11.2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 25.11.2021

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Boľ

Objednávateľ - Sídlo Hlavná ulica 216/42, 076 53 Boľ

Objednávateľ - IČO 00331333

Dodávateľ Osobnyudaj.sk

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o poskytnutí peňažných prostriedkov č. 47/2021

ID: 2021/8 – Nadácia Allianz

11.10.2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 11.10.2021

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Boľ

Objednávateľ - Sídlo Hlavná ulica 216/42, 076 53 Boľ

Objednávateľ - IČO 00331333

Dodávateľ Nadácia Allianz

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o inzercii

ID: 2021/7 – Region Press

10.8.2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 10.8.2021

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Boľ

Objednávateľ - Sídlo Hlavná ulica 216/42, 076 53 Boľ

Objednávateľ - IČO 00331333

Dodávateľ Region Press

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

ID: 2021/6 – Telekom

30.7.2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 30.7.2021

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Boľ

Objednávateľ - Sídlo Hlavná ulica 216/42, 076 53 Boľ

Objednávateľ - IČO 00331333

Dodávateľ Telekom

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dodatok 2/2021 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi na zber jedlých olejov a tukov

ID: 2021/5 – Fúra

28.7.2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 28.7.2021

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Boľ

Objednávateľ - Sídlo Hlavná ulica 216/42, 076 53 Boľ

Objednávateľ - IČO 00331333

Dodávateľ Fúra

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o dielo

ID: 2021/4 – Attila Hires - Stavebná činnosť

16.7.2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 16.7.2021

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Boľ

Objednávateľ - Sídlo Hlavná ulica 216/42, 076 53 Boľ

Objednávateľ - IČO 00331333

Dodávateľ Attila Hires - Stavebná činnosť

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Príloha č.2 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu

ID: 2021/3 – Fúra

8.4.2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 8.4.2021

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Boľ

Objednávateľ - Sídlo Hlavná ulica 216/42, 076 53 Boľ

Objednávateľ - IČO 00331333

Dodávateľ Fúra

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dodatok č.1 k zmluve o výpožičke

ID: 2021/2 – Štatistický úrad

17.3.2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 17.3.2021

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Boľ

Objednávateľ - Sídlo Hlavná ulica 216/42, 076 53 Boľ

Objednávateľ - IČO 00331333

Dodávateľ Štatistický úrad

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy