Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Boľ.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Zmluva o zabezpečení hudobného vystúpenia

ID: 2022/13 – Viola Orgovánová

100,00 €

30.8.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 27.8.2022

Suma s DPH 100,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Boľ

Objednávateľ - Sídlo Hlavná ulica 216/42, 076 53 Boľ

Objednávateľ - IČO 00331333

Dodávateľ Viola Orgovánová

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Popis

Őszirózsák – spevácky zbor

Zmluva o zabezpečení hudobného vystúpenia

ID: 2022/12 – Tóth István

250,00 €

30.8.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 27.8.2022

Suma s DPH 250,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Boľ

Objednávateľ - Sídlo Hlavná ulica 216/42, 076 53 Boľ

Objednávateľ - IČO 00331333

Dodávateľ Tóth István

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Popis

Sarkantyús Néptánc Egyesület

Zmluva o zabezpečení hudobného vystúpenia

ID: 2022/11 – Floriána Zamatocká

400,00 €

30.8.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 27.8.2022

Suma s DPH 400,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Boľ

Objednávateľ - Sídlo Hlavná ulica 216/42, 076 53 Boľ

Objednávateľ - IČO 00331333

Dodávateľ Floriána Zamatocká

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o dielo 3/2022

ID: 2022/10 – Attila Hires - STAVEBNÁ ČINNOSŤ

91 665,77 €

8.8.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 5.8.2022

Suma s DPH 91 665,77 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Boľ

Objednávateľ - Sídlo Hlavná ulica 216/42, 076 53 Boľ

Objednávateľ - IČO 00331333

Dodávateľ Attila Hires - STAVEBNÁ ČINNOSŤ

Dodávateľ - Sídlo P.O.Hviezdoslava 20, 079 01 Veľké Kapušany

Dodávateľ - IČO 40010007

Prílohy

Zmluva o výpožičke materiálu civilnej ochrany č. CO-9/2022-TV

ID: 2022/9 – Okresný úrad Trebišov

24.6.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 23.6.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Boľ

Objednávateľ - Sídlo Hlavná ulica 216/42, 076 53 Boľ

Objednávateľ - IČO 00331333

Dodávateľ Okresný úrad Trebišov

Dodávateľ - Sídlo M.R. Štefánika 1161/184, 075 01 Trebišov

Dodávateľ - IČO 00151866

Prílohy

Zmluva č. 23/2022/2337

ID: 2022/8 – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

1 400,00 €

20.6.2022

Začiatok účinnosti 15.6.2022

Koniec účinnosti 31.12.2022

Dátum podpísania 14.6.2022

Suma s DPH 1 400,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ MV SR

Objednávateľ - Sídlo Pribinova 2, 812 72 Bratislava

Objednávateľ - IČO 00151866

Dodávateľ Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Dodávateľ - Sídlo Pribinova 2, 812 72 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 00151866

Prílohy

Popis

Zmluva č. 23/2022/2337 o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu SR na rok 2022 na výkon prác na vojnových hroboch

Kolektívna zmluva

ID: 2022/7 – Sloves

9.6.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 8.6.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Boľ

Objednávateľ - Sídlo Hlavná ulica 216/42, 076 53 Boľ

Objednávateľ - IČO 00331333

Dodávateľ Sloves

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 22664980

Prílohy

Dodatok 1/2022 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

ID: 2022/6 – FÚRA s.r.o.

24.5.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 23.5.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Boľ

Objednávateľ - Sídlo Hlavná ulica 216/42, 076 53 Boľ

Objednávateľ - IČO 00331333

Dodávateľ FÚRA s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo SNP 77, 044 42 Rozhanovce

Dodávateľ - IČO 36211451

Prílohy

Zmluva o vytvorení systému na hromadné rozosielanie SMS správ, e-mailov a upozornení do aplikácií určený pre obce a ich obyvateľov

ID: 2022/5 – Alphabet group s.r.o.

3.3.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 3.3.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Boľ

Objednávateľ - Sídlo Hlavná ulica 216/42, 076 53 Boľ

Objednávateľ - IČO 00331333

Dodávateľ Alphabet group s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Strojárenská 3426/11C, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO 53056043

Prílohy

Zmluva o vytvorení aplikácie pre inteligentné telefóny určená pre obce a ich obyvateľov

ID: 2022/4 – Alphabet group s.r.o.

3.3.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 3.3.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Boľ

Objednávateľ - Sídlo Hlavná ulica 216/42, 076 53 Boľ

Objednávateľ - IČO 00331333

Dodávateľ Alphabet group s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Strojárenská 3426/11C, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO 53056043

Prílohy

Zmluva o poskytovaní služieb

ID: 2022/3 – Progrant

290,00 €

28.2.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 23.2.2022

Suma s DPH 290,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Boľ

Objednávateľ - Sídlo Hlavná ulica 216/42, 076 53 Boľ

Objednávateľ - IČO 00331333

Dodávateľ Progrant

Dodávateľ - Sídlo Dostojevského rad 2550/19, 811 09 Bratislava

Dodávateľ - IČO 51951380

Prílohy

Príloha č.3 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu zo dňa 08.06.2020

ID: 2022/2 – Fúra

18.2.2022

Začiatok účinnosti 1.1.2022

Koniec účinnosti 31.12.2022

Dátum podpísania 18.2.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Boľ

Objednávateľ - Sídlo Hlavná ulica 216/42, 076 53 Boľ

Objednávateľ - IČO 00331333

Dodávateľ Fúra

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 36211551

Prílohy