Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Boľ.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Zmluva o poskytnutí stravy

ID: 2017/10 – Obec Boľ

24.8.2017

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 24.8.2017

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Boľ

Objednávateľ - Sídlo Hlavná ulica 216/42, 076 53 Boľ

Objednávateľ - IČO 00331333

Dodávateľ Obec Boľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dohoda č. 87/2017/§54 – CnTP – A3

ID: 2017/9 – ÚPSVaR

25.7.2017

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 25.7.2017

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Boľ

Objednávateľ - Sídlo Hlavná ulica 216/42, 076 53 Boľ

Objednávateľ - IČO 00331333

Dodávateľ ÚPSVaR

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Kúpna zmluva č. 2370730565

ID: 2017/8 – O2

19.7.2017

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 19.7.2017

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Boľ

Objednávateľ - Sídlo Hlavná ulica 216/42, 076 53 Boľ

Objednávateľ - IČO 00331333

Dodávateľ O2

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Kúpna zmluva č. 2370730548

ID: 2017/7 – O2

19.7.2017

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 19.7.2017

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Boľ

Objednávateľ - Sídlo Hlavná ulica 216/42, 076 53 Boľ

Objednávateľ - IČO 00331333

Dodávateľ O2

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Kúpna zmluva č. 2370725414

ID: 2017/6 – O2

12.7.2017

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 12.7.2017

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Boľ

Objednávateľ - Sídlo Hlavná ulica 216/42, 076 53 Boľ

Objednávateľ - IČO 00331333

Dodávateľ O2

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva č. 2017_MPC_ŠOV_MŠ_002

ID: 2017/5 – MŠ SR

20.2.2017

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 18.2.2017

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Boľ

Objednávateľ - Sídlo Hlavná ulica 216/42, 076 53 Boľ

Objednávateľ - IČO 00331333

Dodávateľ MŠ SR

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dohoda č. 4/§ 51/2017/ AP ŠZ

ID: 2017/4 – ÚPSVaR

10.2.2017

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 10.2.2017

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Boľ

Objednávateľ - Sídlo Hlavná ulica 216/42, 076 53 Boľ

Objednávateľ - IČO 00331333

Dodávateľ ÚPSVaR

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dohoda č.14/45/054/7 – ŠnZ

ID: 2017/3 – ÚPSVaR

27.1.2017

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 27.1.2017

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Boľ

Objednávateľ - Sídlo Hlavná ulica 216/42, 076 53 Boľ

Objednávateľ - IČO 00331333

Dodávateľ ÚPSVaR

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Telekom – dodatok k zmluve

ID: 2017/2 – Telekom

24.1.2017

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 24.1.2017

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Boľ

Objednávateľ - Sídlo Hlavná ulica 216/42, 076 53 Boľ

Objednávateľ - IČO 00331333

Dodávateľ Telekom

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Poistenie majetku a zodpovednosti

ID: 2017/1 – Kooperativa - Poistenie

2.1.2017

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 2.1.2017

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Boľ

Objednávateľ - Sídlo Hlavná ulica 216/42, 076 53 Boľ

Objednávateľ - IČO 00331333

Dodávateľ Kooperativa - Poistenie

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy