Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Boľ.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

IFOsoft – licenčná zmluva č. 20230111

ID: 2023/004 – IFOsoft verejná obchodná spoločnosť

67,20 €

2.2.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 16.1.2023

Suma s DPH 67,20 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Boľ

Objednávateľ - Sídlo Hlavná ulica 216/42, 076 53 Boľ

Objednávateľ - IČO 00331333

Dodávateľ IFOsoft verejná obchodná spoločnosť

Dodávateľ - Sídlo Sabinovská 36, 080 01 Prešov

Dodávateľ - IČO 31666108

Prílohy

Popis

IFOsoft – licenčná zmluva č. 20230111

Zmluva o dodaní tovarov podľa ustanovenia

ID: 2023/003 – NITRANET

14 982,00 €

31.1.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 23.1.2023

Suma s DPH 14 982,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Boľ

Objednávateľ - Sídlo Hlavná ulica 216/42, 076 53 Boľ

Objednávateľ - IČO 00331333

Dodávateľ NITRANET, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Hornočermánska 55, 949 01 Nitra

Dodávateľ - IČO 36534633

Prílohy

Popis

Wifi pre teba v obci Boľ

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

ID: 2023/002 – Ministerstvo dopravy

15 000,00 €

18.1.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 18.1.2023

Suma s DPH 15 000,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Boľ

Objednávateľ - Sídlo Hlavná ulica 216/42, 076 53 Boľ

Objednávateľ - IČO 00331333

Dodávateľ Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Dodávateľ - Sídlo Námestie Slobody 6, 810 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 30416094

Prílohy

Popis

Wifi pre Teba II

Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu

ID: 2023/001 – Východoslovenská energetika a.s.

9.1.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 5.1.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Boľ

Objednávateľ - Sídlo Hlavná ulica 216/42, 076 53 Boľ

Objednávateľ - IČO 00331333

Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice

Dodávateľ - IČO 44483767

Prílohy

Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb

ID: 2022/21 – Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

28.12.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 13.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Boľ

Objednávateľ - Sídlo Hlavná ulica 216/42, 076 53 Boľ

Objednávateľ - IČO 00331333

Dodávateľ Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Dodávateľ - Sídlo Ulica Kollárova 8, 917 02 Trnava

Dodávateľ - IČO 42156424

Prílohy

Popis

Elektronická pečať

Zmluva o grantovom účte

ID: 2022/20 – Prima banka Slovensko a.s.

9.12.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 7.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Boľ

Objednávateľ - Sídlo Hlavná ulica 216/42, 076 53 Boľ

Objednávateľ - IČO 00331333

Dodávateľ Prima banka Slovensko a.s.

Dodávateľ - Sídlo Hodžova 11, 010 11 Žilina

Dodávateľ - IČO 31575951

Prílohy

Dodatok 1/2023 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

ID: 2022/19 – FÚRA s.r.o.

25.11.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 25.11.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Boľ

Objednávateľ - Sídlo Hlavná ulica 216/42, 076 53 Boľ

Objednávateľ - IČO 00331333

Dodávateľ FÚRA s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Jantárová 1, 044 42 Rozhanovce

Dodávateľ - IČO 36211551

Prílohy

Popis

Dodatok 1/2023 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

ID: 2022/18 – Ing. Agáta Molnárová

800,00 €

16.11.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 9.11.2022

Suma s DPH 800,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Boľ

Objednávateľ - Sídlo Hlavná ulica 216/42, 076 53 Boľ

Objednávateľ - IČO 00331333

Dodávateľ Ing. Agáta Molnárová

Dodávateľ - Sídlo F. Rákócziho 38, 077 01 Kráľovský Chlmec

Dodávateľ - IČO 42105170

Prílohy

Dohoda o preložke plynárenského zariadenia

ID: 2022/17 – SPP - distribúcia

4.11.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 31.10.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Boľ

Objednávateľ - Sídlo Hlavná ulica 216/42, 076 53 Boľ

Objednávateľ - IČO 00331333

Dodávateľ SPP - distribúcia , a.s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35910739

Prílohy

Darovacia zmluva

ID: 2022/16 – Prvá stavebná sporiteľňa

31.10.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 31.10.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Boľ

Objednávateľ - Sídlo Hlavná ulica 216/42, 076 53 Boľ

Objednávateľ - IČO 00331333

Dodávateľ Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.

Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 30, 829 48 Bratislava

Dodávateľ - IČO 31335004

Prílohy

Zmluva o zabezpečení hudobného vystúpenia

ID: 2022/15 – Béla Fedor

300,00 €

30.8.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 27.8.2022

Suma s DPH 300,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Boľ

Objednávateľ - Sídlo Hlavná ulica 216/42, 076 53 Boľ

Objednávateľ - IČO 00331333

Dodávateľ Béla Fedor

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o zabezpečení hudobného vystúpenia

ID: 2022/14 – Angela Csarnakovicsová

100,00 €

30.8.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 27.8.2022

Suma s DPH 100,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Boľ

Objednávateľ - Sídlo Hlavná ulica 216/42, 076 53 Boľ

Objednávateľ - IČO 00331333

Dodávateľ Angela Csarnakovicsová

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Popis

Bazsarózsa – spevácky zbor