Preskočiť na obsah

Obecné zasupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Boľ.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

VZN obce Boľ č. 4/2023 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku dieťa, žiaka a poslucháča v základnej umeleckej škole, jazykovej škole, materskej škole a školskom zariadení na rok 2024

Prílohy

Popis

VZN č. 2/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku dieťa, žiaka a poslucháča v základnej umeleckej škole, jazykovej škole, materskej škole a školskom zariadení na rok 2023.

Prílohy

Popis

VZN číslo 3/2022 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v školách a školských zariadeniach

Prílohy

Popis

VZN č. 1/2022 o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia Obec Boľ č.2/2021 o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva na rok 2022