Preskočiť na obsah

Obecné zasupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Boľ.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

VZN č. 2/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku dieťa, žiaka a poslucháča v základnej umeleckej škole, jazykovej škole, materskej škole a školskom zariadení na rok 2023.