Obecné zasupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Boľ.

Nadpis

Zverejnené

Uznesenia č. 1-5/2022 z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Boli zo dňa 24.11.2022

25.11.2022

Prílohy

Popis

Uznesenia č. 1-5/2022 z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Boli zo dňa 24.11.2022