Preskočiť na obsah

Obecné zasupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Boľ.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Návrh VZN o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt ďieťaťa v školách a školských zariadeniach

Prílohy

Popis

Návrh VZN č. 2/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku dieťa, žiaka a poslucháča v základnej umeleckej škole, jazykovej škole, materskej škole a školskom zariadení na rok 2023.

Prílohy

Popis

Všeobecné záväzné nariadenie obce Boľ č. ….. o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v školách a školských zariadeniach – Návrh

Prílohy

Popis

Návrh ! VZN o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia Obec Boľ č.2/2021 o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva na rok 2022