Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Boľ

Zverejnené
6. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
6. decembra 2022 − 14. decembra 2022
Kategória

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Boľ

Prílohy