Preskočiť na obsah

VZN obce Boľ č. 3/2023 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v školách a školských zariadeniach