Preskočiť na obsah

VZN č. 2/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku dieťa, žiaka a poslucháča v základnej umeleckej škole, jazykovej škole, materskej škole a školskom zariadení na rok 2023.

Zverejnené
15. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
15. decembra 2022 − 31. decembra 2022
Kategória

VZN č. 2/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku dieťa, žiaka a poslucháča v základnej umeleckej škole, jazykovej škole, materskej škole a školskom zariadení na rok 2023.

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2/2022

Prílohy