Preskočiť na obsah

VZN č.2/2021 o určení výšky FP na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva na rok 2022