VZN č. 2-2019 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v školách a školských zariadeniach

Zverejnené
30. novembra 2019
Kategória

Prílohy