Preskočiť na obsah

VZN č. 1-2019 o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva na rok 2020