Výsledky volieb v obci Boľ vo voľbách do orgánov samosprávy obcí

Zverejnené
3. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
3. novembra 2022 − 31. decembra 2022
Kategória

Prílohy