Výsledky volieb do orgánov VÚC 2022 / KSK

Zverejnené
4. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
4. novembra 2022 − 31. decembra 2022
Kategória

Prílohy