Preskočiť na obsah

Všeobecné záväzné nariadenie obce Boľ č. ….. o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v školách a školských zariadeniach – Návrh

Zverejnené
25. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
25. novembra 2022 − 9. decembra 2022
Kategória

Všeobecné záväzné nariadenie obce Boľ č. ….. o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v školách a školských zariadeniach – Návrh

Prílohy