Preskočiť na obsah

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 3-2020 o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva na rok 2021