Uznesenia z 27-ho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Boľ zo dňa 13.12.2021

Zverejnené
17. decembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
17. decembra 2021 − 31. decembra 2021
Kategória

Prílohy