Uznesenia z 18-ho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Boľ zo dňa 02.03.2021

Zverejnené
31. marca 2021
Kategória

Prílohy