Uznesenia č. 1-5/2022 z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Boli zo dňa 24.11.2022

Zverejnené
25. novembra 2022
Kategória

Uznesenia č. 1-5/2022 z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Boli zo dňa 24.11.2022

Prílohy