Určenie o utvorení volebného okrsku a sídlo volebnej miestnosti

Zverejnené
28. júla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
28. júla 2022 − 31. októbra 2022
Kategória

Určenie o utvorení volebného okrsku a sídlo volebnej miestnosti

Prílohy