Pozvánka na 27. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Boli

Zverejnené
3. decembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
1. decembra 2021 − 14. decembra 2021
Kategória

Prílohy