Oznámenie o určení počtu obyvateľov pre voľby do orgánom samosprávy obcí 29. októbra 2022

Zverejnené
1. júla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
1. júla 2022 − 31. októbra 2022
Kategória

Prílohy