Oznámenie o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania údajov z evidencií vedených nájomcom

Zverejnené
10. januára 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
10. januára 2022 − 31. januára 2022
Kategória

Prílohy