Oznámenia o začatí územného konania

Zverejnené
19. júla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
19. júla 2022 − 31. augusta 2022
Kategória

LIFE IP NATURA 2000 SVK – Revitalizácia mŕtvych ramien Tice

Prílohy