Návrh zmeny rozpočtu obce Boľ za obdobie Január 2023

Zverejnené
31. januára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
26. januára 2023 − 1. februára 2023
Kategória

Návrh zmeny rozpočtu obce Boľ za obdobie Január 2023

Prílohy