Návrh zmeny rozpočtu obce Boľ a RO ZŠsMŠ v Boli za 1.Q 2023

Zverejnené
27. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
27. marca 2023 − 11. apríla 2023
Kategória

Návrh zmeny rozpočtu obce Boľ a RO ZŠsMŠ v Boli za 1.Q 2023

Prílohy