Návrh zmeny rozpočtu obce Boľ a RO ZŠ s MŠ za 2.Q 2022

Zverejnené
24. júna 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
24. júna 2022 − 23. júla 2022
Kategória

Návrh zmeny rozpočtu obce Boľ a RO ZŠ s MŠ za 2.Q 2022

Prílohy