Návrh zmeny rozpočtu obce Boľ a RO ZŠ s MŠ v Boli za 4. Q 2022

Zverejnené
9. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
9. decembra 2022 − 18. decembra 2022
Kategória

Návrh zmeny rozpočtu obce Boľ a RO ZŠ s MŠ v Boli za 4. Q 2022

Prílohy