Návrh zmeny rozpočtu obce a RO ZŠ s MŠ 4Q 2021

Zverejnené
9. decembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
11. decembra 2021 − 9. januára 2022
Kategória

Prílohy